આવીજ માહિતી મેળવવા અમારા ગ્રૂપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: જુનિયર ક્લાર્ક અને બીજી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આસીસ્ટન્ટ સેક્રેટરી, સીનીયર કલાર્ક અને જુનીયર કલાર્ક, ડેપ્યુટી ચીફ ઓડીટર, સીનીયર ઓડીટર, સબ ઓડીટર વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

સંસ્થા નું નામભાવનગર મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટ નામસીનીયર કલાર્ક અને જુનીયર કલાર્ક અને અન્ય
કુલ જગ્યા19
સંસ્થાભાવનગર મહાનગરપાલિકા
અરજી શરૂ તારીખ20-04-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ05-05-2023
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

BMC ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 19 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સૂચનાઓ વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2023

જે મિત્રો ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી / Bhavnagar Municipal Corporation Recruitment 2023 / BMC Bharti 2023 / BMC Recruitment 2023ની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, પગાર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યાપગાર
આસીસ્ટન્ટ સેક્રેટરી01પ્રથમ બે વર્ષનો સમયગાળો પ્રોબેશનનો રહેશે
પી.એ.ટુ.મેયર /પી.એ.ટુ.ડે.મેયર / પી.એ.ટુ.ચેરમેન(સ્ટેન્ડીંગ કમિટિ) / હેડ કલાર્ક02પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 38,090/-
સીનીયર કલાર્ક અને જુનીયર કલાર્ક05પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 19,950/-
ડેપ્યુટી ચીફ ઓડીટર01પ્રથમ બે વર્ષનો સમયગાળો પ્રોબેશનનો રહેશે
સીનીયર ઓડીટર01પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 38,090/-
સીનીયર ઓડીટર (ટેકનીકલ)01પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 38,090/-
આસીસ્ટન્ટ ઓડીટર01પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 31,340/-
સબ ઓડીટર01પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 19,950/-
ગાયનેકોલોજીસ્ટ02પ્રથમ બે વર્ષનો સમયગાળો પ્રોબેશનનો રહેશે
પીડીયાટ્રીશ્યન03પ્રથમ બે વર્ષનો સમયગાળો પ્રોબેશનનો રહેશે
સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર01પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. 31,340

BMC ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

દરેક પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત આપવામાં આવેલ છે તેથી લાયકાત જોવા માટે જાહેરાત વાંચો.

વય મર્યાદા

18 વર્ષથી ઓછી અને 36 વર્ષથી વધુ ઉંમર ન હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદામાં નિયમો મુજબ છૂટછાટ મળશે.

અરજી ફી (કેટેગરી પ્રમાણે)

બિન અનામત વર્ગ માટે નિયત રૂ. 500/- તથા અનામત વર્ગના ઉમેદવારે રૂ. 250/- ફી ભરવાની રહેશે.

નોંધ: ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફીની તમામ માહિતી માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

જાહેરાત વાંચવાઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે?

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 19 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023ની ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05/05/2023 છે.

Leave a Comment