આવીજ માહિતી મેળવવા અમારા ગ્રૂપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Registration: કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના, ઓનલાઈન ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ યાદી

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Registration: કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ગુજરાત સરકારના સામાજિક અને ન્યાય અધિકારીકતા વિભાગ હેઠળ શરુ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક પછાત વર્ગ અને અનુસૂચિત જાતિઓની ગરીબ પરિવારની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ્યથી કુંવરબાઈ મામેરું યોજના શરુ કરવામાં આવેલ છે.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Registration

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષોથી ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા ઘણી બધી પછાત વર્ગની ગરીબ દીકરીઓને પોતાના લગ્ન કરવામાં સરકાર દ્વારા સહાય કરવામાં આવી છે.

 • રૂપિયા 12,000ની સહાય મળવાપાત્ર છે.
 • ગુજરાત સરકારના સામાજિક અને ન્યાય અને અધિકારીકતા વિભાગ હેઠળ યોજના.
 • વાર્ષિક 6,00,000/-ની આવક મર્યાદા
 • esamajkalyan.gujarat.gov.in વેબ સાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

આપડે આ પોસ્ટમાં કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું. આ યોજના નો લાભ કોને મળે, ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ, ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેમજ આ યોજના ને લગતી અન્ય તમામ માહિતી આ પોસ્ટમાં જાણીશું.

Ojas High Court Bharti 2023: ગુજરાત હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023, 1778 જગ્યાઓ, પગાર 19900 થી શરૂ

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ડોક્યુમેન્ટ યાદી

 • લાભાર્થી કન્યાનું આધાર કાર્ડ
 • કન્યાના વાલી / પિતાનું આધારકાર્ડ
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો (જો હોય તો)
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ / લાઈસન્સ / ભાડાકરાર / ચુંટણી કાર્ડ / પૈકી કોઈ પણ એક)
 • કન્યાના પિતા / વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર – મેરેજ સર્ટીફીકેટ
 • લગ્ન નોંધણી સમયે રજુ કરવામાં આવતું ફોર્મ (લગ્ન વિજ્ઞપ્તિનું ફોર્મ)
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનની નકલ / રદ કરેલ ચેક (કન્યાના નામ પાછલ પિતા / વાલીનું નામ હોય તે)
 • સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration)
 • જો પિતા હયાત ન હોય તો તેમના મરણનો દાખલો
 • અન્ય ડોક્યુમેન્ટ

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો ઉદ્દેશ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક પછાત વર્ગ અને અનુસૂચિત જાતિઓની ગરીબ પરિવારની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ્યથી રૂ. 12,000ની સહાય ગુજરાત સરકાર દ્વારા કન્યાના બેંક ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે સહાય કરવામાં આવે છે. (01-04-2021 પહેલા રૂ. 10,000ની સહાય આપવામાં આવતી હતી).

Whatsapp New Features: હવે એક સાથે 4 મોબાઈલમાં ચાલશે વોટ્સએપનું એક જ એકાઉન્ટ

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના નો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે?

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ લેવા માટેના માપદંડ અને પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના રાજ્યના મૂળ વતનીઓને જ મળવા પાત્ર છે.
 • કુટુંબની બે પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ સુધી Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2023 હેઠળ લાભ મળવા પાત્ર છે.
 • કન્યાની ઉંમર લગ્ન સમયે 18 વર્ષ અને યુવકની ઉંમર 21 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • આ યોજનામાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 6,00,000/- અને શહેરી વિસ્તારમાં 6,00,000/- છે.
 • લગ્નના બે વર્ષની અંદર Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Apply કરવાનું રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત જીલ્લામાંથી કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યા સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બંને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર છે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના આવક મર્યાદા

 • આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં : રૂ. 6,00,000/-
 • આવક મર્યાદા શહેરી વિસ્તારમાં : રૂ. 6,00,000/-

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના: સહાય રકમ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા લાભાર્થી કન્યાના બેંક ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) મારફતે 10,000/- (દસ હજાર રૂપિયાની) સહાય ચુકવવામાં આવતી હતી જેમાં હાલ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

 • તા. 01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તેવા દંપતીઓને Kuvarbai Mameru Yojana હેઠળ 12,000/- (બાર હજાર રૂપિયા)ની સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 • તા.01/04/2022 પહેલા લગ્ન કરેલ દંપતીઓને જૂના ઠરાવ મુજબ 10,000/- (દસ હજાર રૂપિયા)ની સહાય મળવાપાત્ર છે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અરજી પક્રિયા

પહેલા Kuvarbai Nu Mameru Yojana Form Pdf નો લાભ લેવા માટે સરકારી કચેરીએ જવું પડતું હતું હાલના સમયે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 sarkari yojanaનો લાભ ગુજરાતના અતિ પછાત વિસ્તાર અને છેવાડા ગામડાના લોકો સુધી પહોચે એ માટે સરકારશ્રી દ્વારા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના Online કરી દેવામાં આવી છે જેનો લાભ E-Samaj Kalyan Portal / e samaj kalyan મારફતે લઇ શકાશે.

Gram Panchayat Work Report Online: ગ્રામ પંચાયત માં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવાઈ તે ચેક કરો ઘરેબેઠા

 • કુંવરબાઈ મામેરું યોજના 2023નો લાભ લેવા માટે લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • સૌપ્રથમ સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ -> https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
 • ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જઈને જો રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • નીચે પ્રમાણે ફોર્મ ખુલશે જેમાં માંગેલ તમામ માહિતી ભરો અને રજીસ્ટર બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે લોગીન મેનુમાં પર ક્લિક કરો આઈડી, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોર્ડ નાખો અને લોગીન કરો.
 • આપેલ મેનુમાંથી એક મેનુમાં જાવ અને કુંવરબાઈનું માંમેરુ / Kunwar Bai Nu Mameru Yojana / કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023યોજના સિલેક્ટ કરો.
 • જેમાં Apply For This Scheme પર ક્લિક કરો અને ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરો

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અરજી સ્ટેટ્સ ચેક કરો

ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલું હોય તો તે અરજીની શું સ્થિતિ છે. આ Application Status ઓનલાઈન દ્વારા જાણી શકાય છે.

નોંધ: આ માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા ઓફિશિયલ વેબ સાઈટમાં આપેલ તમામ માહિતી જુઓ.

ઓફિશિયલ જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
અન્ય તમામ માહિતી માટેઅહીં ક્લિક કરો

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માં રૂ.12000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.

Table of Contents

Leave a Comment